www.ekivolos.gr          

   http://ekivolosblog.wordpress.com

 

 

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ekivolos@gmail.com

                                  ekivolos_@hotmail.com

                                  ekivolos@ekivolos.gr

 

   

  Η ταυτότητά μας    ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

«Όποιος σκέπτεται σήμερα, σκέπτεται ελληνικά,

έστω κι αν δεν το υποπτεύεται.»

                                                                                                                 Jacqueline de Romilly

«Κάθε λαός είναι υπερήφανος για την πνευματική του κτήση. Αλλά η ελληνική φυλή στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλη, διότι έχει τούτο το προσόν, να είναι η μητέρα παντός πολιτισμού.» 

                                                                                                                                                                     U.Wilamowitz

     

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

«Τό ἑλληνικό μέτρον εἶναι τό πένθος τοῦ Λόγου»

Παναγιώτης Στάμος

Κλασσικά κείμενα-αναλύσεις

Εργαλεία

Φιλολόγων

Συνδέσεις

Εμείς και οι Αρχαίοι

Η Αθηναϊκή δημοκρατία

Αρχαία

Σπάρτη

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Θουκυδίδης

Το Αθηναϊκό πολίτευμα 

   

                        ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ                                           


Οἱ ἄνθρωποι τά μέν ἡδέα καλά νομίζουσι, τά δέ συμφέροντα δίκαια

 

    «Ἐς μέν ἀ­κρό­α­σιν ἴ­σως τό μή μυ­θῶ­δες αὐ­τῶν ἀ­τερ­πέ­στε­ρον φα­νεῖ­ται. Ὅ­σοι δέ βου­λή­σο­νται τῶν τε γε­νο­μέ­νων τό σα­φές σκο­πεῖν καί τῶν μελ­λό­ντων πο­τέ αὖ­θις κα­τά το ἀν­θρώ­πι­νον τοι­ού­των καί πα­ρα­πλη­σί­ων ἔ­σε­σθαι, ὠ­φέ­λι­μα κρί­νειν αὐ­τά ἀρ­κού­ντως ἕ­ξει.

«Κτῆ­μα ἐς αἰ­εί μᾶλ­λον ἤ ἀ­γώ­νι­σμα ἐς τό πα­ρα­χρῆ­μα ἀ­κού­ειν ξύ­γκει­ται».


     «Ἡ ἔλ­λει­ψη τοῦ μυ­θώ­δους ἀ­πό τή δι­ή­γη­σή μου ἴ­σως τήν κά­νει λι­γό­τε­ρο εὐ­χά­ρι­στη. Ἀλ­λά θά εἶ­μαι ἱ­κα­νο­ποι­η­μέ­νος ἄν τό ἔρ­γο μου κρι­θῆ ὠ­φέ­λι­μο ἀ­πό ὅ­σους θε­λή­σουν νά ἔ­χουν ἀ­κρι­βῆ γνώ­ση τῶν γε­γο­νό­των πού συ­νέ­βη­σαν καί ἐ­κεί­νων πού θά συμ­βοῦν στό μέλ­λον, τά ο­ποῖ­α, ἀ­πό τήν πλευ­ρά τῆς ἀν­θρώ­πι­νης φύ­σε­ως θά εἶ­ναι ὅ­μοι­α ἤ πα­ρα­πλή­σι­α.

Ἔ­γρα­ψα τήν Ἱ­στο­ρί­α μου γι­ά νά μεί­νει αἰ­ώ­νι­ο κτῆ­μα τῶν ἀν­θρώ­πων καί ὄ­χι σαν ἔρ­γο ἐ­πί­και­ρου ἀ­ντα­γω­νι­σμοῦ γι­ά ἕ­να πρό­χει­ρο ἀ­κρο­α­τή­ρι­ο». 

                                                                                                                                                   (Με­τά­φρα­ση Ἄγ­γε­λου Βλά­χου)

ΒΙΟΣ - ΕΡΓΟ

ΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ

John H. Finley

 

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

 

       

      ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ - Αντώνης Ρεγκάκος

     Ποιός ήταν υπεύθυνος για τη συμφορά της Σικελίας;

Donald Kagan


Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ

Ηρόδοτος και Θουκυδίδης 

Thomas Alexander Szlezák

Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ

Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΠΟ  ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ  

Κ. Καστοριάδης

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

Oswyn Murray

«Η Ιστορία ως θέαμα και ως όργανο πολιτικού προσανατολισμού»

ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

Μία σύντομη βιβλιογραφία για τον Θουκυδίδη
http://go.owu.edu/~dglatein/ThucydidesBibl.html
Επιλογή βιβλίων από τον  Lowell Edmunds του πανεπιστημίου Rutgers.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

Σχεδιάγραμμα Έργου και Βιβλιογραφία

 

Ο ΛΟΙΜΟΣ

ΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ο αναθεωρητής Θουκυδίδης

 

Donald Kagan

 

Ο διάλογος

των

Μηλίων

Το δίκαιο και η ισχύς

Κ. Καστοριάδης

Η ισχύς

στη σκέψη του Θουκυδίδη

Π. Κονδύλης

Η παθολογία

του

πολέμου

Η αιτιακή εξήγηση και ερμηνεία στο ιστορικό έργο του Θουκυδίδη

Ο Θουκυδίδης

και η αθηναϊκή δημοκρατία

Η αντίληψη του Θουκυδίδη για την Ιστορία και τη θέσμιση των Αθηναίων

Ο Θουκυδίδης ως φιλοσοφικός ιστορικός

Το μήνυμα του Θουκυδίδη

Η συνεισφορά του Θουκυδίδη στις διεθνείς σχέσεις

Περιοδικό

"ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"

Αφιέρωμα : Θουκυδίδης

Τα "Πρόσωπα"

στον Θουκυδίδη

Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

η ισχύς και το δίκαιο

Οι αρχές της Δυτικής επεκτατικής πολιτικής των Αθηνών και η εξέλιξή της ως την εκστρατεία στη Σικελία το 415 π.Χ.

Το θέμα της τιμής

στο έργο του Θουκυδίδη

Η επιρροή του Θουκυδίδη

στο σύγχρονο κόσμο

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

ο κορυφαίος πολιτικός στοχαστής

Οι δημηγορίες

Οι αντιθετικές δημηγορίες

Η ΑΘΗΝΑ,

ο ιστορικός και η ταφή

Από την πολιτική στην ηθική

Πέμπτη φάλαγγα

στον Θουκυδίδη

Ἐπίμαχα σημεῖα κριτικῆς στο Θουκυδίδη

Θουκυδίδης

Easterling, Knox

Θουκυδίδης

Albin Lesky

Η Σικελική εκστρατεία στην Ιστορία και την Ποίηση

Ο εμφύλιος των Κερκυραίων και η έσχατη λογική της πολιτειακής νομιμότητας του κράτους

Τύχη και πνευματική ικανότητα στον Θουκυδίδη

Συγκριτική επισκόπηση του έργου

του Ηροδότου και του Θουκυδίδη

Η θεωρητική της δύναμης

Η θέση του Αθηναϊκού ιμπεριαλισμού στο έργο του Θουκυδίδη

Το συμπερασματικό κεφάλαιο στο έργο της Romilly

 «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ»

Η ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου, του Θουκυδίδη, "διδακτικό εργαλείο" στις διεθνείς σχέσεις και στις στρατηγικές σπουδές

Ο Θουκυδίδης

και το πολιτικό και διανοητικό περιβάλλον του

Θεωρία απόφασης στον Θουκυδίδη

Η σκιά του Περικλή

Σικελική εκστρατεία:

η ύβρις των Αθηναίων

Η διπλωματική γλώσσα

των δημηγοριών

Η σκοπιά από την οποία κρίνει ο Θουκυδίδης τον Αθηναϊκό ιμπεριαλισμό

Ο Θουκυδίδης

η ισχύς και το δίκαιο

Ο Θουκυδίδης και η ανθρώπινη φύση

Ιδιότυπη θεωρία

περί του ιμπεριαλισμού

Η επιστολή Νικία (7.8-16)

Η ιδέα και το τίμημα

της δύναμης

Οι δημηγορίες

στο έργο του Θουκυδίδη

Η έννοια του Θεού

στον Θουκυδίδη

Ο Θουκυδίδης

ως πολιτικός ιστορικός του Πελοποννησιακού πολέμου

Τα άτομα στον Θουκυδίδη

Φιλοσοφικές και πολιτικές συνιστώσες της κριτικής σκέψης του Θουκυδίδη

Η θανατική ποινή στον Θουκυδίδη

Αφηγηματική ενότητα και συνοχή σκέψης: Η αλληλουχία των γεγονότων στον Θουκυδίδη

Θουκυδίδης

και σύγχρονες διεθνείς σχέσεις

Η ανάλυση του Θουκυδίδη ως το παράδειγμα της θεωρίας διεθνών σχέσεων

Θουκυδίδης

και ιατρική πρακτική

Πολιτεία και πόλις

στον Θουκυδίδη

Ιστοριογραφική σκέψη και μέθοδος στον Θουκυδίδη

Θουκυδίδης, Αρχαίοι Μυθογράφοι. Δύο ματαιωμένα εκδοτική σχέδια του Κοραή

Θουκυδίδης, για όλα και για πάντα με τα μάτια ενός γιατρού

Συμβόλαιο και σχέδιο:

η γραφή του Θουκυδίδη

Η στρατηγική σκέψη

κατά τον Θουκυδίδη

Ο μεταμοντέρνος Θουκυδίδης

Ο πολιτικός ρεαλισμός

του Θουκυδίδη

Η πολιτική ανάλυση και η ηθική θεωρία στον διάλογο των Αθηναίων και των Μηλίων

Αντιμετώπιση κρίσεων

κατά τον Θουκυδίδη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

(Στρατηγική αντιπάλων - Συνέπειες)

Το πνευματικό περιβάλλον του Θουκυδίδη και ο λοιμός

Ο Θουκυδίδης και ο Αθηναϊκός ιμπεριαλισμός

Αντικειμενικότητα και κύρος: η ιστορική μέθοδος του Θουκυδίδη

Η θουκυδίδεια αφήγηση:

η κληρονομιά του έπους

και του Ηροδότου

Ο Θουκυδίδης

και η πολιτική της ισχύος

Η θέα από ψηλά:

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

ο αναμορφωτής της ιστορίας

Η θουκυδίδεια παρένθεση για τη δικαιοσύνη

Η Σπάρτη προκαλείται,

η Αοήνα παραμένει αδιάλλακτη

Η τετραλογία του 1ου βιβλίου της ιστορίας του Θουκυδίδη

Η αιτιότητα στο έργο του Θουκυδίδη

Λέγοντας την αλήθεια

Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ο Θουκυδίδης και η ανακάλυψη της πολιτικής επιστήμης

Το ύφος της γραφής του Θουκυδίδη κι αλήθεια

Ο Θουκυδίδης, οι Πέρσες και ο Πελοποννησιακός πόλεμος

Δημοκρατία και Ολιγαρχία στο Θουκυδίδη

Θουκυδίδης και συμπεράσματα επί της ναυτικής ισχύος και στρατηγικής

Ο Θουκυδίδης και η ιπποκρατική πρόβλεψη

Η Θουκυδιδική έρευνα στην εποχή μας

ΣΙΚΕΛΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Το μετέωρο βήμα της Αθηναϊκής αυτοκρατορίας

Η συμβολή του Θουκυδίδη στη διαμόρφωση των σύγχρονων διεθνών σχέσεων

Η έννοια της φυσικής δύναμης ως κράτιστος γνώμων της πολιτικής στον Θουκυδίδη και στον Σπινόζα

Η τραγωδία του εμφυλίου πολέμου ανά τους αιώνες, όπως την ανατέμνει ο Θουκυδίδης

Κερκυραϊκά

Η κρίση της πόλης-

ο Αθηναϊκός ιμπεριαλισμός και ο Πελοποννησιακός πόλεμος

 

Σικελική εκστρατεία

Η εκ του λοιμού ανομία και η ευμετάβολη νοοτροπία

που επεκράτησε στην Αθήνα

Η πολιορκία των Συρακουσών από τους Αθηναίους

Ο πολιτικός στοχασμός

του Θουκυδίδη

στον διάλογο των Μηλίων

Αλκιβιάδης, Κύρος και Λύσανδρος Τα δέοντα

Ο Νικίας γράφει στην πατρίδα

Γιατί η Σπάρτη πολέμησε την Αθήνα;

Αναθεώρηση του παρελθόντος από τον Θουκυδίδη

Έγκλημα και τιμωρία: Λειτουργεί η αποτροπή;

(Κλέων και Διόδοτος)

Η θρησκεία παρεμβαίνει Η ανθρώπινη φύση στην ιστορία του Θουκυδίδη Ηγέτες, πλήθη και ηδύναμη της δημόσιας εικόνας: Η πολιτική επικοινωνία στον Θουκυδίδη

       H διαφορά φύσεως μεταξύ της πελοποννησιακής και της

        αθηναϊκής ηγεμονίας.

       Η δημοκρατική πολιτεία ως τυραννία στον κρατοκεντρισμό

 

Πόλεμος χωρίς νίκη

(ΕΠΙΛΟΓΟΣ  στο έργο της Jennifer T. Roberts

«ΑΘΗΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΠΑΡΤΗΣ»)

Λόγος και παράλογο στην Ιστορία          


Ο Θουκυδίδης ανήκει στη γενιά του Σωκράτη. Άφησε ημιτελές το σπουδαίο του έργο, όταν ο Πλάτων άρχιζε να συνθέτει το δικό του. Ο Πλάτων δεν αναφέρει ποτέ τον Θουκυδίδη, θα πρέπει όμως να γνώριζε καλά τα κείμενά του και, όπως επιχειρείται να αποδειχθεί, έχει επηρεαστεί βαθύτατα από τον τρόπο που ο Θουκυδίδης αναλύει την πολιτική κατάσταση της Αθήνας. Στα σεμινάρια αποκαθίσταται ένας διάλογος μεταξύ των δύο στοχαστών, ένας διάλογος που δεν έγινε ποτέ πράξη, αναλύοντας τα «πλατωνικά» κείμενα του Θουκυδίδη και τα «θουκυδίδεια» κείμενα του Πλάτωνα.

Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

...Η πνευματική ανάπτυξη ενός προγράμματος (εκ μέρους του Θουκυδίδη στο έργο του) αξίζει να ονομασθεί "η εφεύρεση της πολιτικής επιστήμης". Αυτό το πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρητική ανάλυση με την αφηγηματική περιγραφή των γεγονότων με σκοπό να εξηγήσει πώς οι τεχνολογίες της δύναμης, οι διεθνείς σχέσεις, οι πολιτικοί θεσμοί και η κουλτούρα, αλλά και η ψυχολογία συνδέονταν με δυναμικά κοινωνικοπολιτικά συστήματα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα κομψό επεξηγηματικό πλαίσιο, το οποίο προσέφερε μια νέα κατανόηση της συλλογικής συμπεριφοράς και των δομικών ιδιοτήτων των οργανωμένων κοινοτήτων.

...Ωστόσο η ιδεολογική σύλληψη της πολιτικής επιστήμης από τον Θουκυδίδη βασιζόταν επίσης στην αλληλεπίδραση μεταξύ δομής και ανθρώπινου παράγοντα.

...Η αληθινή διδακτική δύναμη του έργου του όμως απαιτούσε να τοποθετηθούν τα αναλυτικά χωρία σε αφηγηματικά πλαίσια και με αυτόν τον τρόπο να οδηγήσουν στην κατανόηση της δυναμικής και αντανακλαστικής δράσης των συστημάτων - αυτή ήταν η μεγαλειώδης εφεύρεση του  Θουκυδίδη.

                                                                                                                                                                                                                                Josiah Ober